Política de devolucions

 

Cancel·lacions

 

Un cop adquirida l’entrada, només es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel·lació de l’esdeveniment. 
Els canvis que es produeixin en l’esdeveniment, tal com canvi de data, local o artistes que es produeixin en posterioritat  a la recepció per part del o la compradora de la confirmació de compra de l’entrada, es consultarà a les persones afectades si volen el retorn de l’import de l’entrada o un canvi d’aquesta. 
En el cas de cancel·lació sobrevinguda durant el desenvolupament de l’espectacle, el o la compradora no tindrà dret al reemborsament del preu de l’entrada. 
Qualsevol canvi o cancel·lació s’informarà degudament a les diferents xarxes socials de l’Ajuntament de Navàs.
 

Devolucions

 

Dret de desestiment

D’acord amb la normativa vigent en matèria de consum i d’ordenació del comerç minorista, el o la compradora no podrà exercitar el dret de desestiment ni de resolució ja que el subministre de serveis relacionats activitats d’esbarjo està exceptuat de tal dret. 
La impossibilitat del o la comprador d’assistir a l’espectacle per causes alienes a l’organització, i/o a causa d’un error en realitzar l’adquisició, no seran motius vàlids per sol·licitar la devolució de l’import del preu de les entrades. 
En qualsevol cas que procedeixi la devolució del preu de les entrades, l’organització només reemborsarà l’import de l’entrada , sense ser responsables d’altres despeses com ara, a mode d’exemple i amb caràcter merament enunciatiu, hotels, viatges, menjars, dietes, despeses de gestió, etc. 

Procediment de devolució del preu

En el cas de generar-se segons l’anterior dret a devolució, es procedirà al reemborsament en un plaç de 30 dies des de la data de comunicació pública de la cancel·lació.
Per demanar la devolució, enviï una instància genèrica a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Navàs.